Massetransport

Få fyllmasse av oss

Har du behov for grus, jord eller sand? Fyllmasser kan brukes til å bygge opp en tomt, eller for å fylle ut ujevnt terreng der det skal lages vei.

CT Transport har det nødvendige utstyret og maskinparken til å utføre jobben. Vi hjelper deg med å transportere fyllmasser som jord, sand, singel, grus, pukk og andre fyllmasser, og fjerner overskuddsmasse når prosjektet er ferdigstilt.

Be om pristilbud

Har du behov for massetransport
til ditt prosjekt?

Ta kontakt med oss i dag!

Kontakt oss